wetenschapWetenschap

Iedere stap in de workshops is wetenschappelijk onderbouwd. Onderstaand enkele artikels en illustratieve video’s over hoe ons brein werkt.

Artikel Wilma de Rek in De Volkskrant, 4 februari 2017, Filmpje 8 februari 2017

"De mens heeft het brein van een vis als het op stress aankomt: hij is niet toegerust op de moderne tijd. Vandaar de toename van burn-outs en depressies; we worden massaal ziek van werkdruk, prikkels en slecht nieuws”. Dat schrijft Wilma de Rek in de Volkskrant en ze vergelijkt onze reactie op stress met de reactie van een vis (in plaats van een reptiel ;-) ). Het komt op hetzelfde neer: we vechten, vluchten of bevriezen.
Met de LOVE Method kunnen we stress snel, effectief en blijvend opheffen. Wat een opluchting...

Vijf jaar onderzoek naar 'hoe het komt dat professionals zich incorrect gedragen'

Het onderzoek waarop ik in 2011 gedoctoreerd ben, deed mij beseffen dat we 'uit zijn op het goede' maar kampen met onderbewuste stoorzenders. Irritaties, angst, schuldgevoel,... zijn signalen dat we reactief (in de verdediging) geraken i.p.v. pro-actief (in de flow). Ik ontdekte - en dit is na te lezen in onderstaande boeken - dat onderbewuste impulsen ons doen afwijken van waar we ten diepste naar verlangen (de ander en onszelf recht doen). 
Ik kan nu zo fundamenteel werken omdat de technieken die ik gebruik in staat stellen het onderbewuste zelf het opruimingswerk te laten verrichten. We geven het onderbewuste de preciese opdracht wat moet opgeklaard worden in onze database en deze instructie wordt perfect en met de snelheid van het onderbewuste uitgevoerd. Omdat de meeste hulpverleningsmethoden 'wilskracht' (bewustzijn) inzetten, blijft veranderen lastig en traag. Het onderbewuste klaart de klus een miljoen keer sneller dan het bewustzijn, vandaar de spectaculaire resultaten: het is snel en eenvoudig. 
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488276/constructieve+counseling+destructief+recht+in+professionele+gespreksvoering 

Schermafbeelding_2014-02-21_om_06.15.56.png     Schermafbeelding_2014-02-22_om_20.50.34.png    Schermafbeelding_2014-02-21_om_06.21.07.png


De wijze waarop we over stress denken bepaalt of we sterven of leven!

In haar TED talk zet Kelly McGonigal actueel onderzoek op een rijtje. Ze toont aan dat hoe we over stress denken bepaalt of we eraan sterven of er sociaal sterker van worden. Waar gaan we voor? Ondermijnende overtuigingen of levengevende? We moeten er zeker van zijn dat de juiste overtuigingen ons automatische gedrag bepalen...

 

Ons onderbewuste werkt als een opnameapparaat

De celbioloog Bruce Lipton, vertelt op zijn eigen enthousiaste wijze over hoe bewustzijn en onderbewustzijn zich tot elkaar verhouden. Het onderbewuste werkt als een opnameapparaat: het registreert constant alle zintuiglijke signalen. Het stuurt ons gedrag op basis van oude patronen. We kunnen het onderbewuste veranderen, maar niet door er tegen te praten.

Ons brein is plastisch, we bepalen zelf onze graad van humaniteit

Ons brein is plastisch. Wie weet hoe zij/hij de overtuigingen kan veranderen, is in staat zichzelf te herprogrammeren. Voordeel van de methodes waarmee ik werk is dat je niets kan programmeren dat schadelijk is voor jou noch voor de verbinding die je hebt met je omgeving. Het is volkomen veilig en gericht op de hoogste vorm van samenleven. We bepalen zelf waar onze neuroplasticiteit naar evolueert.

Bruce Lipton toont dat onze cellen reageren op overtuigingen

In ‘De Biologie van de Overtuiging. Hoe je gedachten je leven bepalen’ toont Bruce Lipton dat onze gedachten onze lichaamsfuncties en dus onze gezondheid bepalen. Gedachte-energie kan de eiwitten die de functies van de cel bepalen activeren of remmen via de mechanismen van constructieve of destructieve interferentie. Onze onderbewuste overtuigingen bepalen hoe goed ons lichaam werkt. 
Lees meer ...
Lees meer ...

Over de verhouding en snelheid van ons bewustzijn en ons onderbewuste

Lees meer…

Onderstaand een link naar enkele video’s over de functie van ons brein en de potentie om onze mogelijkheden uit te breiden. Wanneer we ondersteunende overtuigingen aannemen, functioneert ons lichaam optimaal. En dan nieuwsgierig zijn naar de resultaten….

Zie meer