Over ons

VOLUIT COACHING en TRAINING heeft tot doel actuele wetenschappelijke ontdekkingen beschikbaar te maken voor training en begeleiding, zowel op het werk als privé. Door samen te werken in een team van zelfstandige experten, zijn klanten zeker van een degelijke opvolging.

Marina Riemslagh is gefascineerd door de werking van de menselijke geest. ‘Hoe komt het dat professionele en betrouwbare mensen zich in de meeste situaties adequaat gedragen en er in andere situaties zo’n boeltje van maken?’ is de vraag die haar jarenlang bezighield. ‘Waarom maken mensen problemen op hun werk en thuis?’
Toen ze na vijf jaar intensief onderzoek antwoord kreeg op deze vragen, zette ze de volgende stap: ‘Hoe kunnen we mensen helpen functioneren naar hun hoogste waarden en normen zodat ze graag samenwerken en zelf gelukkig zijn?’ Haar intensieve zoektocht en investering heeft geleid tot een programma waardoor mensen hun gedrag zelf kunnen programmeren, in hun eigen en andermans hoogste goed.

“Het was natuurlijk mijn eigen queeste die tot deze ontdekkingen leidde. Jarenlang heb ik mij afgevraagd waarom ik op bepaalde momenten zo lastig deed. Nu ik dit weet én kan veranderen, is mijn wereld opengegaan. Ik hoef niet meer bang te zijn van mezelf noch van anderen, ik moet mij niet meer onzichtbaar maken of verdedigen. Ik kan kiezen hoe ik mij gedraag en hoe ik mij voel. In iedere situatie heb ik impact op mezelf en daardoor ben ik vrij om op een correcte manier met anderen om te gaan. Dit biedt zowel professioneel als in mijn privéleven een nieuw perspectief. Ik kan zowel alleen werken als in team, ik kan mij intellectueel en persoonlijk ontplooien. Ik ben blij met wat ik presteer en hoe ik kan liefhebben. Kortom, ik ben gelukkig en geniet.
De processen die deze ommekeer mogelijk maken met anderen delen, is mijn grootste geluk. Ik gebruik mijn talenten voor opleiding en begeleiding. Dit is mijn manier om te bedanken voor alle mogelijkheden die het leven mij heeft geboden.”

Marina RIEMSLAGH, Puursesteenweg 10, 2880 Bornem
Mobiel +32 486 575 927, tel./fax. +32 3 889 79 03
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geboren te Bornem op 16 september 1958

CURRICULUM VITAE Marina Riemslagh

PERSONALIA
Marina RIEMSLAGH, Puursesteenweg 10, 2880 Bornem
Mobiel +32 486 575 927, tel./fax. +32 3 889 79 03
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geboren te Bornem op 16 september 1958

OPLEIDING

1976 Humaniora Wetenschappelijke A (Berkenboom Sint-Niklaas)
1979 Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige (St Vincentius Antwerpen)
1992 Graduaat Theologie en Pastoraat (CKS Leuven)
1994 Certificaat Bibliodrama begeleiding (57 dagdelen - Sint Oedenrode)
1995 Klinisch Pastorale Vorming Amersfoort (drie maanden voltijds)
1996 Conferentie Contextuele hulpverlening met Nagy (Antwerpen)
1996 Seminarie Systeembenadering Interactie Academie Antwerpen
1997 Filosofische grondslagen van de contextuele therapie, Leren over Leven
1998 Certificaat Postdoctorale Opleiding Contextueel Pastoraat (Amsterdam)
1999 Certificaat groepspsychotherapeut en psychodramaspelleider (Gent)
2000 Certificaat Supervisor Klinische Pastorale Vorming (Amersfoort)
2001 Aantekening Trainingssupervisor
2002 Past Reality Integration Introductory Workshop I. Bosch (Utrecht)
2003 Licentie godsdienstwetenschappen K.U.Leuven
Auteur Abortus voorgoed voorbij? LannooCampus ISBN 90-209-5330-3
2004 Licentie godgeleerdheid, K.U.Leuven
2008 Theorie van de Presentie + vervolgopleiding (Utrecht)
2009 Erkend Coach! (LVSC opleiding, Utrecht)
2010 PMA Lifestyle begeleider en in 2011 PMA Coach
2011 Doctor in de Godgeleerdheid K.U.Leuven op '(In)Correcte Gespreksvoering. Fundamenteel en empirische onderzoek naar de ethiek van het pastorale gespreksproces' ISBN 9781616279363 en -70
2011 Reconnective Healing Practitioner (level I, II en III)
PSYCH-K Facilitator, Basis, Advanced (Nederlands, Frans)
2012 PSYCH-K Basis en Divine Integration Instructor, PSYCH-K Pro Facilitator
2013 PSYCH-K Health & Wellness Facilitator
PER-K Instructor
2014 PSYCH-K Advanced Instructor
PSYCH-K Pro Instructor
2017 Sabbatical om The LOVE Method verder uit te werken
Beëindigen PSYCH-K en PER-K Instructor

LOOPBAAN
Op 1.09.1979 gestart als full-time gegradueerde nachtverpleegkundige in
het Psychiatrisch Centrum St Hiëronymus te Sint Niklaas.

Vanaf 1.07.1988 deeltijdse loopbaanonderbreking ten behoeve van studie aan
het Centrum voor Kerkelijke Studies. Deeltijds verder nachtverpleging.
Afsluiten verpleegkundig werk op 30.06.1993.

Vanaf 1.03.1993 deeltijdse ziekenhuispastor (50%) in het Nationaal MS-
Centrum te Melsbroek. Secretaris Ethisch Comité sinds 1995. Diensthoofd Pastorale Dienst, vanaf 2001 45% werktijd.

Van 1.02.2001 tot 2007 tevens deeltijdse begeleidster van postabortusgroepen,
centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen te Leuven (33%).

Van 2001 tot 2004 tevens KPV trainingssupervisor aan de VU Amsterdam.
2003, 2004 Groepssupervisor opleiding Contextueel Pastoraat.
2006 Trainer Klinische Pastorale Vorming centrum Maarssen.
LVSB erkenning - Individuele en groepssupervisie op vraag.

Van 1.02.2007 tot 31.12.2010 onderzoeksmedewerkster K.U.Leuven.

Van 1.03.2011 tot 18.09.2011 stafmedewerkster ethiek UZ Gent. 
Tevens, vanaf 1.04.2011, voor 'Voluit' pastor, zelfstandige coach, supervisor, trainer in (pastorale) communicatie.

Vanaf 05.08.2011 zelfstandige coach, supervisor, trainer en lesgever in communicatie. PSYCH-K Facilitator (Basis, Advanced, Professional)

PSYCH-K Basic Workshops Instructor voor Voluit

Vanaf 07.10.2012 freelance medewerker van sTimul, zorgethisch lab te Moorsele. Ethisch expert voor INTERREG Project 'Dignity in Care'.

Werkt voor Voluit ook als PER-K Catalyst en PER-K Instructor

PSYCH-K Optimale Gezondheidscoach

Medewerker aan The Wisdom Experience www.wisdomexperience.com
Werkt voor Voluit ook als PSYCH-K Basis, Advanced en Pro Instructor - stopzetting januari 2017
Sabbatical om The LOVE Method verder uit te werken tot en met september 2017 - dan lanceren van The LOVE Method

SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Ander Leven, www.anderleven.nl
Kernkracht, www.kernkracht.be 
The Wisdom Experience, www.wisdomexperience.com
De Baak, www.debaak.be  
Koningsteen, www.koningsteen.be 
La Foresta, www.laforesta.be 
sTimul, www.stimul.be  
BurnOutCoaching, www.burnoutcoaching.be
Train 4 flow, www.realiseren.biz
P
SYCH-K Vlaanderen, www.psych-k.be 

M. Riemslagh, Vandaag geen stress. Stress transformeren in vitaliteit en vrij voluit leven, Create my books, 2014.

M. Riemslagh, Constructieve Counseling? Destructief recht in professionele gespreksvoering, Acco, 2012.

Doctoraatsverhandeling, vrij te downloaden (uitgezonderd materiaal boek)

Ook ingebonden te bestellen via de boekhandel of internet (ISBN nummer en titel opgeven):

ISBN 9781616279363 (In)Correcte Gespreksvoering I Fundamenteel Onderzoek (A5-formaat)
ISBN 9781616279370 (In)Correcte Gespreksvoering II Empirisch Onderzoek (A5-formaat)
ISBN 9781616274658 (In)Correcte Gespreksvoering I Fundamenteel Onderzoek (A4-formaat)
ISBN 9781616274665 (In)Correcte Gespreksvoering II Empirisch Onderzoek (A4-formaat)

Te downloaden:

Samenvatting en stellingen doctoraatsverdediging
Titel en voorwoord
Inhoudstafel en lijst van figuren
Bibliografie
Algemene Inleiding
Hoofdstuk I. Situering van het onderzoek
Hoofdstuk II. Filosofische fundamenten
Hoofdstuk III. Praktijktheorie en theologie
Hoofdstuk IV. Methodologie
Inleiding Deel II
Hoofdstuk V. De inhoud van pastorale gesprekken
Hoofdstuk VI. Ontwikkelen van gespreksinhoud
Hoofdstuk VII. Positionering van pastor en gesprekspartner
Hoofdstuk VIII. Gespreksvaardigheden
Hoofdstuk IX. De pastorale attitude
Conclusie Deel II
Inleiding Deel III
Hoofdstuk X. Doelstellingen in pastorale gesprekken
Hoofdstuk XI. Kenmerken van 'goede' pastorale gesprekken
Hoofdstuk XII. Kenmerken van 'mindere' pastorale gesprekken
Hoofdstuk XIII. Van een open naar een verdedigende attitude en terug
Conclusie Deel III
Hoofdstuk XIV. Correcte pastorale gespreksvoering aanleren
Algemene Conclusie  

Boeken en scripties

M. Riemslagh, Asymmetric Reciprocity in Pastoral Dialogue. Reflections on Effective Pastoral Counselling inspired by the Thought of Levinas and Buber, in A. LIÉGEOIS et al. (eds.), "After You!" Dialogical Ethics and the Pastoral Counselling Process, Leuven-Paris-Walpole, MA, Peeters, 2013, 139-158.

A Liégeois, R. Burggraeve, M. Riemslagh, J. Corveleyn (eds.), "After You!" Dialogical Ethics and the Pastoral Counselling Process (BETL), Leuven-Paris-Walpole, MA, Peeters, 2013.

M. Riemslagh, (In)Correcte Gespreksvoering. Fundamenteel onderzoek naar de ethiek van het pastorale gespreksproces, Bornem, Unibind, mei 2011.

M. Riemslagh, (In)Correcte Gespreksvoering. Empirisch onderzoek naar de ethiek van het pastorale gespreksproces, Bornem, Unibind, mei 2011.

M. Riemslagh, Dat Ik Jou Ontmoeten mag…! Met Buber, Cuvelier en Firet op zoek naar ethische en religieuze kwaliteit in de pastorale bejegening, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling godgeleerdheid, K.U. Leuven), Leuven, 2004, 121p.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Abortus voorgoed voorbij?, Tielt, Lannoo, 2003, 156p.

M. Riemslagh, Tussen Jij en Ik. De bejegening volgens Ferdinand Cuvelier, een ethisch-religieuze toegang tot pastoraat (onuitgegeven licentiaatsverhandeling godsdienst­wetenschappen, K.U. Leuven), Leuven, 2003, 123p.

M. Riemslagh, De methodiek van pastorale trainingen uitgediept (onuitgegeven eindwerkstuk Centrum Supervisoren Opleiding, Raad voor KPV), Amersfoort, 2001, 26p.

M. Riemslagh, Pastoraat en pastorale supervisie: uit dialoog geboren. Eindwerkstuk in het kader van --de opleiding tot Pastoraal Supervisor uitgaande van de Commissie Supervisoren Opleiding van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming in Nederland (onuitgegeven eindwerkstuk Centrum voor Supervisoren Opleiding, Raad voor KPV), Amersfoort, 2000, 60p.

M. Riemslagh, Bibliodrama en geloofsintegratie. Een vergelijking van twee bibliodrama-methoden. (onuitgegeven jaarscriptie Centrum voor Kerkelijke Studies), Leuven, 1992, 91p.

Download artikels

M. Riemslagh, Ik? In de verdediging? Nee toch?, in Tijdschrift Geestelijke Verzorging 15 (2012) 66, p. 9-16.

M. Riemslagh, Recht op het doel af. Gespreksdoelstellingen van pastores, in Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 39 (2012) 2, p. 32-42.

M. Riemslagh, Godskracht in taal en teken, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68 (2012) 3, p. 77-82.

M. Riemslagh, Hoe 'Carolien' haar kijk op de gesprekspartner bijstelt en hem leert recht te doen, in Pastorale Perspectieven 153 (2011) 4, 47-56.

M. Riemslagh, "We zijn niet gemaakt voor ellende, het is onze bestemming om gelukkig te zijn." Interview met Joop Korthuis, in Pastorale Perspectieven 153 (2011) 4, 39-46.

M. Riemslagh, Casus 'Carolien', van een open naar een verdedigende attitude, in Pastorale Perspectieven 153 (2011) 4, 19-38.

M. Riemslagh, Goede pastorale gesprekken versus werk vanuit blinde vlekken, in Pastorale Perspectieven 153 (2011) 4, 5-9.

D. Lootens, M. Riemslagh, Ten Geleide. Licht op blinde vlekken. Over de kwaliteit van pastorale gesprekken, in Pastorale Perspectieven 153 (2011) 4, 3-4.

M. Riemslagh, Van een open naar een verdedigende attitude en terug, in M. Riemslagh, (In)Correcte Gespreksvoering. Empirisch onderzoek naar de ethiek van het pastorale gespreksproces, Bornem, Unibind, in process.

M. Riemslagh (2011), Becoming Aware of (In)Correct Pastoral Counselling, in M. Riemslagh, A. Liégeois, J. Corveleyn & R. Burggraeve (eds) (2011), After you:Relational Ethics in Dialogical Counselling (BETL), Leuven, Peeters, in process.

M. Riemslagh (2011), Van een open naar een verdedigende attitude en terug. Verslag van een PMA-sessie in het kader van het onderzoek naar de ethiek van het pastorale gespreksproces.

M. Riemslagh, F. Cuvelier, J. Corveleyn, A. Liégeois, R. Burggraeve, The ‘METHODIC’ Exploration of Ethics in Interaction: the Cycle of Encounter, subtmitted Journal for Pastoral Care & Counseling.

M. Riemslagh, Cronicle about the Expert Seminar 'After You'. The Ethics of the Pastoral Counselling Process, in Ephemerides Theologicae Lovanienses 86 (2010) 1, 531-534.

M. Riemslagh, Bemiddelen? Als pastor? Van waaruit en waartoe? Reactie op een casus, in Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie 37 (2010) 4, 38-42.

M. Riemslagh, Beveiligingsdrang, gehechtheid of verbeeldingskracht. Het verband tussen de structuur van onze hersenen en het verloop van pastorale gesprekken, in G. Van Edom (red.), Lichaam en Levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens, Antwerpen, Halewijn, 2010, 169-188.

M. Riemslagh, T. Grolus, L. Coebergh, C. Vandevoorde, J. Van Winckel, Het lichaam als knooppunt van relaties. Contextueel pastoraat als antwoord op een relatiebetrokken God, in G. Van Edom (red.), Lichaam en Levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens, Antwerpen, Halewijn, 2010, p. 121-134.

M. Riemslagh, “Het is de overdracht van een geheim”. Doelstellingen in pastorale gesprekken, in Pastorale Perspectieven 146 (2010) 1, 34-43.

M. Riemslagh, Registratie en rapportering, een aanzet tot helder gesprek, op http://www.pastoralezorg.be/forum/index.php/topic,13.msg29.html#new (26 februari 2010).

M. Riemslagh, Een of meer gaten in de rituelenmarkt? Interview met Patrick Neys en Ann Verlinden, in Pastorale Perspectieven 144-145 (2009) 3-4, 22-25.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Abortion from an Existential Point of View. The impact of abortion on the life of women, in Treasure in Earthen Vessels. Intercultural Perspectives on Pastoral Care Facing Fragility and Destruction, LIT verlag, Zürich - Münster, 2009, 217-221.

M. Riemslagh, recensie 'J. Schenderling, Beroepsethiek voor pastores, Damon, Budel, 2008, 238p.' in Pastorale Perspectieven 144-145 (2009) 3-4, 89-90.

M. Riemslagh, recensie 'C. Ducommun-Nagy, vertaald door May Michielsen, Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit, Acco, Leuven, 2008, 206p.' in Rondom Gezin 30 (2009) 1, 57-58.

M. Riemslagh, recensie 'A. Hegger, P. Lootsma, P. Hermans, J. Fontaine, D. Nauer, Over schuld en schaamte, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV), Tilburg, 2005, 100p.' in Collationes 39 (2009) 1, 115.

M. Riemslagh, recensie ‘J. Dijkstra, Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren, Nelissen, Soest, 2007, 234p’ in Collationes 39 (2009) 345-346.

M. Riemslagh, Ethiek in het pastorale gespreksproces. Op weg naar een geïntegreerde empirische ethiek, in Pastorale Perspectieven 138 (2008) 1, 26-36.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Abtreibung aus existentieller Sicht gesehen. Die Bedeutung von Abtreibung für das Leben der Frauen, in Schatz in irdenen Gefässen. Interkulturelle Perspectiven von Seelsorge angesichts von Zerbrechlichkeit und Zerstörung, LIT verlag, Zürich - Münster, 2008, 247-252.

M. Riemslagh, Face-to-face as asymmetric and reciprocal revelation. Founding the ethics of the process of pastoral counselling in the footsteps of Levinas, in  R. Burggraeve (ed.), The Awakening to the Other. A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas, Leuven - Dudley, MA, Peeters, 2008, 191-214.

M. Riemslagh, recensie 'R. NAUTA, Paradoxaal leiderschap. Schetsen voor een psychologie van de pastor, Valkhof Pers, Nijmegen, 2006, 269p.' in Rondom Gezin 29 (2008) 4, 62-63.

M. Riemslagh, recensie 'A. van Heijst, Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning, Klement, Kampen, 2008, 192p.' in Pastorale Perspectieven 141 (2008) 4, 35-36.

M. Riemslagh, recensie 'G. Chapman, Win-Win. Hoe relaties sterker worden door conflicten op te lossen, Kampen, Kok, 2007, 122p.' in Rondom Gezin 29 (2008) 3, 60-61.

M. Riemslagh, recensie 'D. Lootens, Daar doe ik het voor! Zorg voor de hele mens, Antwerpen, Halewijn, 2007, 95p + CD-rom' in Rondom Gezin 29 (2008) 1, 61-62.

M. Riemslagh, recensie 'S. Körver, W. Regouin (red.), Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2007, 235p.' in Pastorale Perspectieven 138 (2008) 1, 73.

M. Riemslagh, recensie 'D. Lootens, Daar doe ik het voor! Zorg voor de hele mens, Antwerpen, Halewijn, 2007, 95p + CD-rom' in Collationes 38 (2008) 1, 115-116.

M. Bodson, M. Riemslagh, De spirituele dimensie als specificiteit van pastoraat en pastorale supervisie, in Pastorale Nieuwsbrief 137 (2007) 4, 12-21.

M. Riemslagh, A.Liégeois & R. Burggraeve, De onzichtbare filter in morele gespreksvoering. Vergelijking tussen een socratische en contextuele dialoog, in Praktische Theologie (2007) 3, 299-313.

T. Grolus, M. Riemslagh, Contextueel kijken naar kinderen in nieuw samengestelde gezinnen, in Rondom Gezin 28 (2007) 4, 14-29.

M. Riemslagh, verslag van het ICPCC ‘Schat in aarden vaten. Pastoraat in het aangezicht van broosheid en destructiviteit. Individuele en systemische perspectieven’, in Pastorale Nieuwsbrief 136 (2007) 3, 66-68.

M. Riemslagh, A. Dillen, D. Lootens, ‘Spiritueel begeleiden: één casus, drie perspectieven. Presentiebenadering, contextuele begeleiding en narratieve overwegingen’ met de bijdrage ‘Pastoraaltheologische reflectie vanuit de theorie van de presentie’ in Pastorale Nieuwsbrief 136 (2007) 3, 23-26.

M. Riemslagh, Mag ik aborteren?, bijdrage in C. Menken-Bekius & H. Van der Meulen, Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, Kampen, Kok, 2007, 315-326.

M. Riemslagh, recensie 'J. Smit, Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek, Kok, Kampen, 2006, 143p.' in Pastorale Nieuwsbrief 137 (2007) 4, 41-42.

M. Riemslagh, recensie ‘Géry Gevaert, Jezus als communicator, Halewijn, Antwerpen, 2007, 175p’ in Rondom Gezin 28 (2007) 3, 59-60.

M. Riemslagh, recensie ‘G. Rimbaut, Soutenir une démarche spirituelle en milieu hospitalier. Analyse de dialogues vécus en aumônerie hospitalière et réflexion théologique pour l’action pastorale, Lumen Vitae/Novalis, Bruxelles, 2006, 254 blz.’ in Collationes 37 (2007) 4, 457.

M. Riemslagh, Schat in aarden vaten. Pastoraat in het aangezicht van broosheid en destructiviteit. Individuele en systemische perspectieven. Verslag van het achtste Internationale congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastoralia. Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (2007) 8, 18-19.

M. Riemslagh, recensie ‘A. van Heeswijk, J. Kerssemakers, R. van Uden, L. Vergouwen, H. Zock (red.), Vragen naar zin. Het perspectief van de GGZ-cliënt, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV), Tilburg, 2004’, in Collationes 37 (2007) 1, 112-113.

M. Riemslagh, Pastoraaltheologische reflectie op het forumgesprek over euthanasie, in Pastorale Nieuwsbrief (2006) 130, 16-22.

M. Riemslagh, Abortus en schuldgevoelens. Psychodrama maakt schuld toegankelijk en hanteerbaar, in Psyche 18 (2006) 3, 4-6.

M. Riemslagh, Werken vanuit een eigen pastoraal paradigma, in Pastorale Nieuwsbrief 132 (2006) 3, 8-19 met bijlage.

M. Riemslagh, Leven in een gebroken bestaan… en de toekomst roept!, in Pastorale Nieuwsbrief (2004) 124, 45-49.

M. Riemslagh, Vrouwen na abortus. Begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader, in Tijdschrift voor Welzijnswerk 26 (2002) 243, 25-37.

M. Riemslagh, Grote profeet in kleine mens, in P. De Mey & L. Devisscher (ed.), Wordt verteld. Levende geloofsverhalen, Antwerpen, Halewijn, 2001, 27-32.

M. Riemslagh, Beleving en betekenis: zoeken naar zin na abortus, in T. Dehaene (ed.), Zwangerschap uitgewist? Over beleving en begeleiding na abortus, Leuven, Davidsfonds, 1998, 13-25.

Andere publicaties

M. Riemslagh, Therapeutische reflecties in ‘Abortus, omdat het echt niet anders kan’, in Flair (2006) 21, 79-81.

M. Riemslagh, Het seculiere en het heilige. Naar mogelijkheden voor spiritualiteit in onze tijd. Verslag van het tiende Europees congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastoralia. Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (2005) 8, 8-9.

M. Riemslagh, Vrouwen verwerken abortus. Achtergronden en getuigenissen. cRZ brochure, maart 2005, 32p.

M. Riemslagh, Abortus zwaar om te dragen. Begeleiding van vrouwen na afgebroken zwangerschap (interview door Nele Joostens), in Visie, (2005) 30, 4 november, 4.

M. Riemslagh, Taboe op abortusverwerking blijft. Begeleiding van vrouwen na afgebroken zwangerschap (interview door Nele Joostens), in Straal, 37 (2005) 21, 2 november, 6.

M. Riemslagh, Leven in een gebroken bestaan… en de toekomst roept!, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 60 (2004) 3, 239-249.

M. Vervaeke, Lichamelijkheid en vruchtbaarheid (interview door M. Riemslagh), in Zijaanzicht 4 (2004) 2, 2.

M. Riemslagh, Begeleiding na abortus (interview door L. Anckaert), in Rondom Gezin 24 (2003) 2, 95-105.

M. Riemslagh, Vrouwen na abortus. Begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader, in Hospitalia 46 (2002) 1, 24-29.

M. Riemslagh, S. Vermuyten, Herder-zijn in het Nationaal MS-Centrum (interview door P. Schelstraete), in Averbode 30 (2002) 2, 4-9.

M. Riemslagh, Wat is contextuele hulpverlening? Verantwoording en inleiding, in Pastorale Nieuwsbrief (2002) 115, 4-9.

M. Riemslagh, Contextuele hulpverlening. Becommentarieerde bibliografie, in Pastorale Nieuwsbrief (2002) 115, 47-48.

M. Riemslagh, Praten over je abortus is taboe(interview door P. Vande Vyvere), in Tertio 3 (2002) nr. 132, 1en 3.

M. Riemslagh, Wanneer abortus doodgezwegen wordt, in Mensen Onderweg (2002) 9, 26-31.

M. Riemslagh, Abortus brengt balansen uit evenwicht (interview door P. Vande Vyvere), in Fier. Nederlands Tijdschrift voor vrouwen, religie en spiritualiteit 5 (2002) 6, 8-10.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Praten over abortus. Niet langer een stil verdriet (interview door J. Janzing), in Evita (2002) oktober, 48-49.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Na het verdriet komt soms woede. Vrouwen helpen vrouwen om abortus te verwerken (interview door P. Demeyer), in Het Nieuwsblad (2002), 12 juli, 7.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Afscheid nemen van je kind. cRZ in Leuven helpt vrouwen bij verwerken van abortus (interview door I. Loockx), in Het Nieuwsblad (2002), 10 januari.

M. Riemslagh, B. Vanmechelen, Een gedwongen keuze, in De Zondag (2002), 6 januari, 15.

M. Riemslagh, ‘Cura Animarum’, zielzorg in Europa vandaag. Verslag van het negende Europees congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastoralia. Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (2001) 8, 16-18.

M. Riemslagh, Warm en kritisch middenin de kerk… Gesprek over ruimte in veelvoud met pastor Marina Riemslagh (interview door Jos Vandikkelen), in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 57 (2001) 1, 49-61.

M. Riemslagh, Abortus tussen taboe en werkelijkheid (interview door I. Renson), in De Financieel-Economische Tijd (2001), 6 oktober, 7.

M. Riemslagh, Begeleiding na abortus, een kerkelijke opgave?, in Pastoralia. Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (2001) 1, 18-20.

M. Riemslagh, Bibliodrama. Mogelijkheden tot meer mens worden, in Pastoralia. Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (2000) 8, 16-17.

M. Riemslagh, Grote profeet in kleine mens, in Kerk en Leven (2000) 17 mei, 7 en 16.

M. Riemslagh, Vrouwen zijn opgelucht dat ze kunnen praten met iemand die echt begrijpt wat ze meemaken, in Dag Allemaal (2000) 47, 144-145.

M. Riemslagh, ‘Cura Animarum’, zielzorg in Europa vandaag. Verslag van het negende Europees congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastorale Nieuwsbrief (2000) 114, 38-41.

M. Riemslagh, Dossier problematiek postabortus. Inleiding, in Pastorale Nieuwsbrief (2000) 111, 4.

M. Riemslagh, Beleving en betekenis: zoeken naar zin na abortus, in Pastorale Nieuwsbrief (2000) 111, 10-18.

T. Dehaene, M. Riemslagh, K. Ruytjens, cRZ en de postabortus-problematiek, Pastorale Nieuwsbrief (2000) 111, 19-29.

M. Riemslagh, Over geloof en ongeloof: ‘Ik zie hoopvolle dingen. Samenspraak tussen M. Riemslagh en J. Walry, in Kultuurleven 66 (1999) 2, 5-15.

T. Dehaene, M. Riemslagh, K. Ruytjens, cRZ en de postabortusproblematiek. Reflectie op een begeleiding. Dossier: hulpverlening na abortus, in Tijdschrift voor Welzijnswerk 23 (1999) 221, 1-16.

M. Riemslagh, Elke zondag een portie. Twee boekbesprekingen, in Jota 10 (1998) 1, 20-21.

M. Riemslagh, Over rijkdom, rivaliteit en verantwoordelijkheid. Verslag van het achtste Europees congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’ te Ripon, in Sacerdos 65 (1998) 2, 204-207.

M. Riemslagh, Over rijkdom, rivaliteit en verantwoordelijkheid. Verslag van het achtste Europees congres voor ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastorale Nieuwsbrief (1997) 101, 97-99.

M. Riemslagh, Pastorale zorg en gespreksvoering. Verslag van een internationaal colloquium over ‘Pastoral Care and Counselling’, in Pastoralia.Maandblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel (1997) 10, 29-30.

M. Riemslagh, Ik ben hier als pastor om mensen te zien (interview door L. Devisscher), in Jota 9 (1997) 5, 3-4.

M. Riemslagh, Geroepen, gezegend, gezonden om, als vrouwelijke pastor, op te roepen, te zegenen, te zenden…, in Teresia 76 (1995) 2, 18-21.

M. Riemslagh, Leren vrouwen anders dan mannen?, in Symforosa 5 (1993) 18, 8.

M. Riemslagh, Over de weldaad van een gevangenisstage, in Sacerdos 60 (1993) 4, 341-346.

M. Riemslagh, Bibliodrama, mogelijkheid tot meer mens worden. Artikel n.a.v. de toekenning van de jaarlijkse prijs S.A.W. voor universiteitsstudenten 1993, in S.A.W. Tijdschrift voor gezondheid, leven en zingeving, (1993) 2, 36-38.

Email na een workshop: "Nog eens bedankt voor de workshop. Waar ik erg van geniet is: dat datgene waarvoor jij voor staat ook ingebouwd is in de cursus: gezonde voeding, gezonde dranken, gezondheid, gezond denken, aandacht voor Moeder Aarde,respect voor de wijsheid van het zuidelijk halfrond- de zogezegd minder ontwikkelde landen-, het respecteren van biologische wijsheid, het respecteren en tegelijkertijd zichtbaar maken van wijsheid, van  waarheid en van de valkuilen inherent aan onze westerse beschaving. Wat je brengt, omvat veel en draagt en incorporeert verworven wijsheid, in dankbaarheid en nederigheid. Dankjewel dus."
A.D.P. 

Als antwoord op de vraag welke vaardigheden van de Instructor waardevol waren, schrijven de deelnemers aan workshops de volgende feedback:

"Marina, ik heb iedere minuut van jou genoten! Je heldere, rustige uitleg. Je humor. Je bekwaamheid, ... Ik kan werkelijk iedereen die een Basis gevolgd heeft, de Advanced aanraden en iedereen die de Advanced al eens eerder gevolgd heeft, ook. Heerlijk is het om ht in het Nederlands te krijgen, ondanks het feit dat ik vloeiend Engels spreek. Alles klopte! Ik ben zeer dankbaar... en blij... en gelukkig... en ... Prachtvrouw, wat een kwaliteit zet je neer! H.V.“De lichtheid en humor, het speelse van Marina. Ik heb van je genoten! Je enthousiasme en toewijding. Erg fijn ook dat je (ook) een wetenschappelijke achtergrond hebt, plus een spirituele.” L. D. W.

“Nuchterheid en academische achtergrond maken de instructor nog betrouwbaarder en geloofwaardiger. Verder ontspannen en losse manier van presenteren en met humor maakten het voor mij prettig.” H. M.

“Alles was waardevol aan het gedrag van deze instructor: enthousiast, vriendelijk, duidelijk, goede leiding, persoonlijke voorbeelden, afwisseling, vakkennis en alles wat ik nog vergeten ben.” B. H.

“De passie, kennis en lichtheid van de Instructor. Tevens de toegankelijkheid van de persoon.” G. V.

“Ze is attentief, heel goed in het luisteren en beantwoorden van vragen op een respectvolle manier. Communicatief, spreekt luid genoeg. Wekt interesse op door humor en real life examples. Goede slides.” G. B.“Leergierigheid en kritische geest.” P. B.“De respectvolle open benadering – aandacht voor de gehele groep en aandacht voor de enkeling.” M. S.“Steeds met een lach / kordaat / structurerend? Professioneel, veel achtergrond, met eigen woorden. Veel van wat ik reeds wist of gelezen had, werd me nu duidelijk op een presenteerblaadje gegeven.” F. H.“Stapsgewijze aanpak, duidelijke ruimte voor interactie en vragen, openheid voor alle suggesties.” G. V.“Zeer down to earth, zeer behulpzaam met openheid.” B. A.“Geloofwaardigheid en enthousiasme. Beheersing van en in goede verwoording brengen van de inhouden. Concrete voorbeelden die verhelderen. De onvoorwaardelijke aanvaarding van elke deelnemer (zichtbaar).” C. D.“Marina straalt plezier en rust uit.” P. V. K.“Ze is heel vertrouwd met de inhoud van deze cursus, veel praktische voorbeelden. Warme, open persoonlijkheid.” L. H.“Zeer enthousiast, gedreven. Zeer deskundig. Uitgebreid en passend antwoord op alle vragen. Goede illustratie vanuit eigen leven.” T. B.“Ik vond het fijn dat het rustig werd uitgelegd.” J. V. G.“Heel erg duidelijk en met liefde gebracht.” K. B.“Duidelijke uitleg van de hele materie (zowel theorie als praktijk). Instructor beheerst materie volledig – kan het ook overbrengen. Absolute meerwaarde. Inspelen op de groep, op wat leeft. Voldoende ruimte voor iedereen. Instructor is ook mede lid van de groep en doet daarmee ‘allen zijn één geheel’. Ze kan luisteren en toch ook begrenzen zodat alle vooropgestelde doelen bereikt worden.Uitstekend, verhelderend, hoopgevend. Het is een fantastisch instrument om weer mijn eigen creator te zijn.” A. S.