Onderstaand enkele ervaringen...


Ervaringen na een privé sessie

L. heeft een stukje geschreven, ik typ het letterlijk over voor hem. Hij vond het niet moeilijk om te doen en hij heeft leesbaar geschreven, in drukletters. 'Faalangst was mijn probleem. Een groot probleem, want daardoor presteer je niet goed op je werk of op school. Maar dat was niet alles, er zat meer achter: me niet kunnen concentreren. Na tal van oefeningen en oefeningen voor thuis krijgen, gingen we naar huis. Thuis begon ik meteen aan mijn werk en verliep alles veel vlotter dan normaal.'
L. T. (14 jaar) Ik zou er graag nog iets aan toevoegen, als moeder.
'Het was niet gemakkelijk om mijn zoon een beetje perspectief te bieden. Hoewel hij erg intelligent is, lukte het hem niet zijn lessen grondig te leren en zijn toetsen behoorlijk te maken. Gewoon in orde zijn met zijn huiswerk was een moeilijk te nemen klip. Met de examens ging hij helemaal onderuit, behalve voor een paar vakken. Hoewel hij wel achter zijn bureau zat en zijn boeken opensloeg, leek het wel of hij zichzelf saboteerde. Zijn handschrift werd ook steeds minder leesbaar. Het scenario herhaalde zich twee keer. In het eerste jaar van de humaniora deed hij goede examens met Kerstmis, veel minder goede met Pasen en desastreuze examens in juni. In het tweede jaar volgde hij precies hetzelfde stramien.
Marina heeft met hem op faalangst gewerkt. Via vragen kwamen ze uit bij een gebrek aan concentratie. Een rolmetertje (techniek van Phyllis Kristal) is nu zijn hulpmiddel om aan zijn concentratie te werken.
Het was heel fijn te merken dat hij bij onze thuiskomst het voornemen maakte om zijn kamer op te ruimen en daar diezelfde dag ook aan begon. Hij zei ook dat hij zich 'lichter' voelde. Het is afwachten wat het nieuwe schooljaar wordt, maar ik heb goede hoop dat het anders zal zijn. Het feit dat L. zijn probleem heeft herkend en dat hij weet dat er iets aan kan worden gedaan, is al een hele opluchting.
moeder van L.T.
Na twee sessies: Wat een metamorfose! Ik had continu een ijzige koude in mijn lichaam die nu verdwenen is. Op mijn werk voel ik me tot nu helemaal niet meer "bedreigd", de omgang met mensen kost mij geen moeite meer. Als ik moet "baas" spelen, kan ik het nu op een charmante en gevatte wijze. Heel erg bedankt voor alles,
L.P.
Toen ik me samen met mijn zoon van veertien inschreef voor een kennismakingsdag, wist ik niet wat ons te wachten stond. Van spiertests had ik al wel eens gehoord en de werking van het bewuste en het onbewuste brein was ook geen onbekend terrein. Mijn nieuwsgierigheid was groot.
De korte theoretische ineiding was verhelderend en deed ons een beetje begrijpen wat we eigenlijk gingen doen. Maar de praktijk maakte alles duidelijk. We waren vertrokken voor een unieke belevenis.
Natuurlijk voelde ik in het begin een beetje schroom. Ik moest toch even een drempel over om mijn zwakke plekken naar buiten te brengen. Maar gaandeweg kwamen er denkpatronen en overtuigingen naar boven waarvan ik wist dat ze me hinderden en die ik achter me wilde laten. Ik werd steeds enthousiaster. Bij mijn zoon en ook bij de andere deelnemers zag ik hetzelfde gebeuren.
Wat me opviel, was hoe de sfeer in de groep veranderde. Terwijl we in het begin wat afwachtend, misschien zelfs argwanend waren, leek het op het einde van de dag alsof we elkaar al veel langer kenden. Er werd gelachen, gebabbeld, iedereen was vrolijk. Soms vielen mensen spontaan in elkaars armen en gaven elkaar een welgemeende knuffel. Ook ik voelde me vrolijk, lichter, energieker. Toen ik naar mijn zoon keek en zag hoe hij straalde, wist ik dat deze dag blijvend een positieve impact zou hebben.
Uit de grond van mijn hart bedank ik Marina voor deze geweldige dag en voor de gedrevenheid waarmee ze haar methodes toepast en helpt te verspreiden. Ik geloof dat mensen met deze methode een positieve wending aan hun leven kunnen geven.
E.G.
De oefendagen zijn voor mij een stimulans om aan de slag te blijven. Alhoewel ik reeds langer overtuigd ben van de enorme mogelijkheden van het onderbewustzijn blijft het voor mij een grote hulp om te kunnen oefenen met andere geïnteresseerden in een fijne omgeving en in de nabijheid van een lesgever. Ik keer steeds extra gemotiveerd huiswaarts met een hoop aan nieuwe ervaringen, tips en een verdiepte kennis. G.B.

Ervaringen na een eerste workshop bij Marina

De workshop die ik volgde heeft veel voor mij betekend. De bruikbaarheid en vlotheid van de methodiek zorgt ervoor dat ik hem voor mijzelf dagdagelijks kan gebruiken. Daarnaast kan ik ook anderen verder helpen daar waar het moeilijk gaat en kan ik er zijn voor mijn vrienden en familie op een andere (meer efficiënte) manier dan vroeger. Dit heeft mij een handvat geboden om met mezelf aan de slag te gaan en om mijn eigen leven in de hand te nemen. Ik weet dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het creëren van geluk en eindelijk slaag ik daar ook in!
K.G.
"Toen ik in contact kwam met Marina ging mijn wereld open. Ik vind het heerlijk om met haar methodes aan de slag te gaan. De onevenwichten kunnen hersteld worden. Als je je eigen perceptie verandert, gaat je omgeving daar spontaan in mee en zij reageert adequaat op je getranformeerde perceptie. Iets magisch! Door onderbewuste overtuigingen te transformeren kan je naar het leven kijken met een open mind en meer stralende ogen. Het leven loopt als het ware hoe jij het voorschrijft en het proces doet zijn werk als het toestemming en medewerking gegeven heeft. Op een gemakkelijke manier kan je je kwetsbaarheden en pijnen, onrecht uit het verleden verwerken en transformeren zonder dat je daarvoor een kwelling/diep graven uit het verleden moet ondergaan. Het is zo bevrijdend! Ik wil en ga iedereen warm maken". I.D.

"Het is een waar genoegen om je te leren kennen en je cursus gevolgd te hebben. Gisteravond was ik heel moe. Wat waarschijnlijk heel normaal is. Want ik heb zoveel zaken in mijn systeem veranderd. Maar vandaag ben ik vol vertrouwen opgestaan. Meteen de dingen gedaan die ik moest doen en met heel veel plezier. Ik zou het van de daken willen schreeuwen, maar ben er ook sprakeloos door geworden. 
Na een hele lange periode van inzicht- en uitzichtloosheid, wantrouw in mezelf en 
het leven, voel ik terug vertrouwen, stabiliteit, activiteit, zin en drang om te
zijn en te doen... 
Dit zijn no-nonsens methodes die je op een heel eenvoudige manier terug in je leven zet. Direct. Het neemt meteen je stress weg waar nodig. en verandert je
negatieve overtuigingen (gericht op het verleden) in positieve overtuigingen (gericht op de toekomst). Zoals jij het zegt : 'Het is het toetsenbord van je brein.'. 
Jij straalt volledig uit wat je brengt. Je bent het. 
Het viel me ook op dat de ganse groep vanaf het begin 1 was. zonder oordelen of vooroordelen. Zalig. 
De zon schijnt. Mijn zon schijnt.
I.B.

"Héél bijzonder: dit is een workshop waar leeftijd geen enkele rol speelt, zelfs met een leeftijdsverschil tot 52 j: dezelfde theoretische uitleg, dezelfde toelichting voor de protocollen, jong en ‘oud’ die met mekaar oefenen: het werkt gewoon! Nooit meegemaakt!".
H.D.
"Ik ervaar Marina's methodes als een heel eenvoudig, natuurlijk proces dat we ons opnieuw eigen mogen of moeten maken. Het basisidee is vrede en hoe natuurlijk en evident dit ook klinkt, het vergt wel oefening voor mij om in die mentale setting te komen. Op de eerste workshop is dit echter al een aantal keer goed gelukt met een zeer goed gevoel achteraf, dus ik heb besloten om verder te oefenen." B.D.B.

Ervaringen na een tweede workshop bij Marina

"Eigenlijk had ik wonderen verwacht, misschien zijn die ook wel gebeurd en ben ik niet zo goed in het herkennen van wonderen. Wat voor mij een heel belangrijke ervaring is dat ik merk dat ik veel meer plezier heb in mijn leven en dat ik niet meer zo makkelijk zeg dat het voor mij niet meer hoeft. Ik ben ook veel meer geneigd om wanneer de dingen niet mee zitten niet op zoek te gaan naar oorzaken of in verdriet of neerslachtigheid te blijven hangen maar al heel snel de overgang te zoeken naar 'hoe los ik dit op?' Kleiner maar zeker zo plezierig is het dat ik door een oefening voor innerlijke rust in staat ben me weer aan te sluiten bij een groep in plaats van me eruit terug te trekken. En wat helemaal fantastisch is vind ik dat de relatie met mijn echtgenote die ik best goed durf te noemen na mijn ervaringen in de workshops zo mogelijk nog verbeterd, verdiept, intenser is geworden".
W. vd Z.
"Het volgen van de workshops met Marina heeft voor mij al heel wat deuren geopend. In de eerste plaats een aantal deuren naar mijn onderbewuste die al veel te lang op slot waren gebleven. Ten tweede naar mijn hogere bewustzijn. Een onbekend en voor velen onbemind terrein. Het geeft me nu de mogelijkheid om de kennis en kunde die ik sinds vele jaren heb vergaard, te integreren. Het bewijst zich als een methode om te integreren en vooral heel snel resultaten te behalen".
L.L.
"Het is net of met de workshop alles op zijn plek is gevallen. Er zijn nieuwe deuren geopend, maar ook talloze ramen die doorkijkjes geven naar wat er allemaal mogelijk is. Het toepassen wordt nog meer een ontdekkingstocht nu er een aantal prachtige balansen bij zijn gekomen. Na deze workshop ervaar ik meer rust en vertrouwen in het werken met de methode. Het werken met cliënten heeft meteen een enorme verdieping gekregen. Een absolute aanrader."
L.S.
Jaren heb ik gezocht naar een manier om onderliggende stress uit mijn systeem te krijgen. Ik heb gewacht op 'de tijd heelt alle wonden' en merkte dat ik alsmaar ongeduldiger werd… Ik heb in mijn verleden gezocht, de oorsprong van de stoorzenders opgespoord… Ik heb allerlei technieken uitgeprobeerd en ik heb onderzoek gedaan naar 'hoe het komt dat wij ons (in)correct gedragen'. En al werd het iets beter, toch bleven ondermijnende impulsen mijn leven nu en dan overhoop gooien… Nu is het voorbij.
Met de methodes die ik de afgelopen jaren ontdekte ben ik eindelijk meester over mezelf en mijn impulsen. Ik bepaal of ik mij gelukkig of ongelukkig voel, uitgesloten of erbij horend, kwaad of blij, gestresst of ontspannen,… Ik maak uit welke onderbewuste overtuigingen mijn impulsen sturen… En dit is weggelegd voor ieder van ons.
Ook jij, ongeacht je leeftijd of opleiding, bent in staat om je lot in eigen handen te nemen. Wat je ook hebt meegemaakt, pesten, vernedering, verwaarlozing, uitsluiting, misbruik,… Welke stress zich in je lichaam ook heeft genesteld… Jij beslist of dit nog verder je leven bepaalt of dat jij je leven zelf in handen neemt. Het is nooit te laat, vanaf vandaag kan het anders. En jij bent degene die dat uitmaakt.
Persoonlijke ervaring Marina Riemslagh
“Mijn natuur is er een van aanwezig zijn in stil besef, maar de volledige draagwijdte dringt pas diep door met de tijd… vandaar dat het woordje “nazinderen” op mijn lijf geschreven staat…
 Het beeld dat daarbij past is het uitdeinende heelal… of de kringen op het wateroppervlak na de inslag van een kei… Het is beweging… panta rei…
 Concreet raakt het mij vooral door het transformerende effect, wat soms een heel bewogen ervaring kan zijn maar die steeds uitmondt in een harmonische en vredevolle sfeer!
 Het lijkt op een aaneenschakeling van geboortes en wedergeboortes binnen de geborgenheid vande groep samen met de instructors… 
Vooral het onderling respect en de positieve energie die van zo’n work-shop uitgaat doet diep deugd.
 Het geloof in de “nieuwe wereld” krijgt stilaan meer waarde… met nooit een einde en steeds een nieuw begin! 
Dankbaarheid om dit te mogen meemaken is mijn enige antwoord…”

J.V.H.

Hallo Marina, bedankt voor het sturen van alle cursus informatie. 
Ik geniet nog elke dag met verbazing van de verandering die bij mij heeft plaats gevonden.
Terecht zoals ‘Louis’ zegt: er is een leven voor de workshop en erna. 
Nog hartelijk dank voor de fijne manier waarop de cursus is gegeven.
M.M.

Ervaringen na de workshop

"Een leuk verhaal: die glutenintolerantie was in no time uit mijn systeem! Het ging inderdaad om een allergie ten aanzien van een persoon en er kwamen vanzelf overtuigingen in me boven. Was heerlijk om te merken dat ik steeds beter in contact kom met mijn intuïtie, want ik wist automatisch om welke persoon het ging en om welke overtuigingen."
F.W.
Ik heb 5 trainingen bij Marina mogen volgen, in totaal 15 dagen heb ik van haar gedrevenheid en professie mogen genieten!
Wat een spirit en kennis, verbazingwekkend. Ze is een ster in het overdragen van haar kennis.
Nimmer heb ik Marina kunnen "'betrappen"' op onprofessioneel gedrag. Ik voelde me veilig en vertrouwd. Ze heeft gevoel voor humor. De trainingen van Marina zijn een feestje!
A.V.
Van 8 t/m 10 mei heb ik de workshop gevolgd. Van te voren voelde ik me gespannen en onzeker, omdat ik ook eerder workshops had gevolgd en om te oefenen alleen met mezelf had geoefend. Ik wilde wel oefenen met iemand, maar ik vroeg niemand en zo was het gekomen, dat ik niet had geoefend met de kennis van de eerdere workshop. Ik schreef Marina kort voordat de workshop begon of het voor mij dan wel zin had om te komen, waarop ze antwoordde, dat ik dan juist moest komen!

Ik vind dat deze workshop absoluut een stapje verder gaat dan de vorige en een welkome aanvulling en oefening is. We hebben dan ook weer veel samen geoefend en ik heb er veel van geleerd. 

En dan het omgaan met allergieën. Het is onvoorstelbaar, dat dat met een balans op te lossen  is! Ik ben mijn allergie voor bijen en wespen kwijt. Nu nog even geduld hebben tot ik een bij of wesp kan vinden die me wil steken!

Het gedeelte dat over Marketing gaat, vond ik ook bijzonder nuttig. We hebben hele goede tips gekregen!

Wat nu voor mij zo heel bijzonder is: ik ging mensen met psychische klachten uit de weg. Ik vertrouwde ze niet. Ik vond ze ook eng. Ook ging ik mezelf uit de weg. Vertrouwde mezelf niet en ik vond mezelf ook onberekenbaar. 

Vorig jaar kwam ik binnen bij Ander Leven met als voornaamste klacht depressies. Van manische periodes kon ik toen niet spreken. Daar had ik medicijnen voor gekregen. Ik haatte het woord depressie. Nu kan ik er met liefde en mededogen naar kijken. 

Nu een jaar verder, nadat ik verschillende workshops heb gevolgd, vertrouw ik mezelf wel, vind ik mezelf wel de moeite waard en ben ik rijp om de medicijnen, die ik had gekregen om niet uit de bocht te vliegen, af te bouwen. 18 jaar heb ik deze medicijnen geslikt. Vaker heb ik geprobeerd deze medicijnen af te bouwen, wat op een fiasco is uitgelopen. Nu vertrouw ik erop, dat het deze keer echt gaat lukken!! 

Nu ga ik ook mensen met depressieve klachten niet meer uit de weg en in de toekomst vertrouw ik erop hen te mogen begeleiden.
Het werkt!!! 
Met INNIGE DANK aan Marina, Helga, Jaap, Lisette en Marieke en niet te vergeten mijn buddies Truus, Kimmie en mijzelf, die mij tot punt hebben gebracht. J.F. 

Ervaringen na de vierde workshop

Beste Marina,
Waar ik met enige innerlijke weerstand en pas 'last-minute’ had ingeschreven, is de dit een echte goddelijke ervaring geworden.
Ik ben ook blij dat je zelf deelnemer was en het proces grotendeels hebt overgelaten aan het grotere geheel.
Je hebt er wel voor gezorgd dat alles aanwezig was. De ‘juiste’ mensen, een warm onthaal, een mooie en uitnodigende ruimte, duidelijke instructies naar oefeningen, … en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik heb al vaker retreats ervaren. Deze heeft echter een overstijgend karakter. Dat heeft vooral te maken met het integratieve proces. Alle stukken van de puzzel vallen samen.
Ik heb nu meer vertrouwen dan ooit dat ik het juiste pad bewandel. Ik voel me niet meer alleen, maar gedragen door een hogere aanwezigheid.
Natuurlijk wist ik dit mentaal al wel. Het verschil is dat ik het nu ook voel en zo ervaar.
Dank je wel om ons allen en mij de kansen te geven om dit te ervaren. Dat is vooral door jouw doorzettingsvermogen en je ‘walk-the-talk’. Jij doet wat je zegt en zegt wat je doet.
Dat geeft vertrouwen. Zo onwaarschijnlijk nodig in deze tijden van snelle verandering en de onzekerheid die dit bij vele mensen opwekt.
Je mag deze woorden vrij gebruiken op je website, met vermelding van mijn naam, waar ik nu helemaal voor sta.
Luc Limère - Personal & Organisational Navigator

De vierde workshop is een beleving, moeilijk in woorden te omschrijven … het voelt als echt thuiskomen in mezelf. Ik voel me sindsdien gedragen door … niet zweverig, stevig met beide voeten op de grond, gesteund door een krachtig innerlijk weten. Stress, spanning en twijfel hebben plaatsgemaakt voor diep vertrouwen en weten dat alles altijd goed komt. Een cadeau aan mezelf. Dank voor de liefdevolle begeleiding en de kracht van de groep.
A.M.

Gisteren kreeg ik een inzicht op hoe ik de vorige tijd van mijn leven heb doorgebracht en hoeveel verschil ik met deze methodes al gemaakt heb. Hoeveel tijd ik nodig had (hele dagen is niet overdreven), jaren lang om mezelf te regulieren en hoe ik steeds in de reactie zat (vechten, vluchten en bevriezen). Hoe ik dan echt aan 'overleven' was overgeleverd. Hoe ik mezelf veroordeelde daarin, toen niet beter wetend. Nu ben ik op een bescheiden manier heel trots op mezelf en voel dagelijks de deugd om meer en meer mezelf te worden en te voelen. Ik zie het nu als straffe ervaringen die ik duidelijk kan plaatsen en kan meenemen in mijn coaching. Ik ben je zeer dankbaar voor jou bijdrage hierin!
G.M.